CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
 • en vi
 • Tư vấn & báo giá

  Thông Tin Khác

 • Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc báo cáo kết quả tổng kết kinh doanh năm 2021 17/11/2021
 • Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) thông báo trả cổ tức 15% bằng tiền mặt 11/11/2021
 • Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021 26/09/2021
  • Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021

   Tháng Tám, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt các tỉnh phía Nam và thành phố Hà Nội; để đảm bảo an toàn cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Với sự chủ động ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập từ bên ngoài, kiểm soát chặt chẽ nguy cơ dịch bùng phát ở bên trong; tỉnh luôn duy trì, tăng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả để vừa kiểm soát tốt dịch COVID-19 vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa Vĩnh Phúc là “Vùng Xanh” trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước”,… 

 • Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 9 tháng năm 2021 26/09/2021
  • Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 9 tháng năm 2021

   (MPI) – Tính đến ngày 20/9/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 22,15 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2020.