CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
 • en vi
 • Tư vấn & báo giá

  Danh Sách HĐQT

  Ông HOÀNG ĐÌNH THẮNG

  Chủ tịch HĐQT

  Ông TRỊNH VIỆT DŨNG

  Phó chủ tịch HĐQT

  Ông LÊ TÙNG SƠN

  Thành viên HĐQT

  Ông PHÙNG VĂN QUÝ

  Thành viên HĐQT

  Ông PHẠM TRUNG KIÊN

  Thành viên HĐQT 

  NGUYỄN NGỌC LAN

  Thành viên HĐQT

  Ông PHẠM HỮU ÁNH

  Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ nhiệm UBKT

  Bà NGUYỄN THÙY LINH

  Thành viên độc lập HĐQT kiêm P.Chủ nhiệm UBKT

  Ông TÔN TÍCH QUANG NAM

  Thành viên độc lập HĐQT