CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
 • en vi
 • Tư vấn & báo giá

  Danh sách Ban điều hành

             Ông PHẠM TRUNG KIÊN                                                                                             

             Tổng giám đốc 

             NGUYỄN NGỌC LAN

              Phó Tổng giám đốc

                Ông NGUYỄN ANH ĐỆ

                Phó Tổng giám đốc

                  NGUYỄN THỊ HOÀN

                  Kế toán trưởng