CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
 • en vi
 • Tư vấn & báo giá

  Tầm nhìn - Sứ Mệnh

   TẦM NHÌN:

  • VPID định hướng tầm nhìn là nhà phát triển bất động sản Khu công nghiệp uy tín của Việt Nam.

  SỨ MỆNH:

  • Sứ mệnh của VPID là mang lại giá trị cao và bền vững trong dài hạn cho xã hội, các khách hàng, nhà đầu tư, cổ đông và cán bộ công nhân viên Công ty. Đóng góp tích cực vào sự phồn thịnh, phồn vinh, phát triển của xã hội, địa phương và khu vực nơi có Khu công nghiệp của VPID hình thành và phát triển.

  MỤC TIÊU:

  • VPID là điểm tựa vững chắc, mang lại lợi ích gia tăng cho khách hàng. Tôn trọng đạo đức kinh doanh và tuân theo luật định.
  • VPID xây dựng các Khu công nghiệp hoàn thiện, phát triển, hài hòa và bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.
  • Là Doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, VPID đặt mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đóng góp tích cực vào sự phồn thịnh, phồn vinh, phát triển của xã hội, địa phương và khu vực nơi có Khu công nghiệp của VPID hình thành và phát triển.