CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
 • en vi
 • Tư vấn & báo giá

  CÔNG TY CỔ PHẦN VPID VĨNH PHÚC

  THÔNG TIN CHUNG

  Công ty cổ phần VPID Vĩnh Phúc, được thành lập vào tháng 09 năm 2019 với số vốn điều lệ là: 20.600.000.000 đồng (Hai mươi tỷ sáu trăm triệu đồng) trong đó VPID sở hữu 70% vốn điều lệ. Công ty được thành lập với mục tiêu là xây dựng các Khu nhà xưởng vừa và nhỏ cho các doanh nghiệp thuê để sản xuất sản phẩm công nghiệp phụ trợ. Thông tin chi tiết bao gồm:

  l Tên giao dịch: Công ty cổ phần VPID Vĩnh Phúc

  l Tên viết tắt: VPID VINH PHUC.,JSC

  l Tên tiếng anh: VPID VINH PHUC JOINT STOCK COMPANY

  l Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

  l Mã số doanh nghiệp: 2500635202 do Sở KHĐT Tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu, ngày 12/09/2021.

  l Vốn điều lệ: 20.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ sáu trăm triệu đồng).

  NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

  l Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

  (Đầu tư xây dựng nhà xưởng, kho bãi; Cho thuê nhà xưởng, kho).

  CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY

  1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  - Ông Lê Tùng Sơn                                                    - Chủ tịch HĐQT

  - Ông Phạm Trung Kiên                                            - Thành viên HĐQT

  - Ông Nguyễn Anh Đệ                                               - Thành viên HĐQT

  2. BAN GIÁM ĐỐC

  - Ông Nguyễn Duy Trung                                          - Giám đốc