CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
 • en vi
 • Tư vấn & báo giá

  VPID tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 • Ngày 08/01/2024
 • Năm 2023, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục chịu tác động sâu rộng của bệnh dịch Covid-19, những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc xung đột vũ trang Nga – Ukraina làm sản lượng hàng hóa khai thác toàn cầu giảm sút rõ rệt. Kinh tế xã hội nước ta năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao. Chính sách giảm lãi suất điều hành nhằm giảm lãi suất cho vay, góp phần tăng khả năng tiếp cận và cung cấp vốn cho nền kinh tế bất ngờ khiến Việt Nam trở thành nền kinh tế đầu tiên ở Đông Nam Á thực hiện nới lỏng chính sách tiền tệ. Mặt khác chính sách giải ngân vốn đầu tư công cuối năm 2023 đã tăng tính tích cực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

  Sáng ngày 07/01/2024, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc  đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại trụ sở công ty

  Sáng ngày 07/01/2024, tại trụ sở Công ty, VPID đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với sự tham gia của: Các cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện theo ủy quyền có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 04/12/2023.

  - Về phía công ty, có sự hiện diện của:

  • Ông Trịnh Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 4 (2019-2023);
  • Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4 (2019-2023); các tiểu ban, ủy ban trực thuộc HĐQT.
  • Ông Phạm Trung Kiên – Tổng giám đốc Công ty
  • Thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty
  Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với sự nhất trí cao

  Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với sự nhất trí cao, bao gồm các nội dung:

  • Chương trình họp ĐHĐCĐ;    
  • Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ;
  • Báo cáo số: 01/2024/BC-VPID ngày 07/01/2024 v/v hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024;
  • Báo cáo số: 02/2024/BC-VPID ngày 07/01/2024 của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ 2019-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2024-2028;
  • Báo cáo số: 03/2024/BC-VPID ngày 07/01/2024 v/v hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023, kế hoạch năm 2024;
  • Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 (tóm tắt);
  • Báo cáo số: 01/2024/BC-UBKT/IDV v/v hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2023, kế hoạch năm 2024;
  • Tờ trình số: 01/2024/TTr-UBKT ngày 07/01/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
  • Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc phê duyệt mức phân phối LNST năm tài chính 2023 và dự kiến mức phân phối LNST năm tài chính 2024;
  • Tờ trình số: 02/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2024;
  • Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;
  • Tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
  • Tờ trình số: 05/2024/TTr-HĐQT ngày 07/01/2024 về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024-2028).
  Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 05 (2024-2028) ra mắt tại Đại Hội

  Với việc tăng cường nhân sự cho nhiệm kỳ 2024-2028, cơ cấu HĐQT của VPID đang được trẻ hóa. Đây là bước kiện toàn nhân sự quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển của VPID trong giai đoạn mới. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 04 (2019-2023) tiếp tục được tái cử, là một bước phát triển trong công tác lãnh đạo và quản lý của Công ty và cũng thể hiện sự tín nhiệm, đánh giá cao từ phía Đại Hội Đồng Cổ Đông về trọng trách, năng lực lãnh đạo và sự đóng góp của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4 (2019-2023) trong suốt quá trình công tác tại VPID.

  ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 kết thúc thành công tốt đẹp trong không khí phấn khởi của toàn thể cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội

  Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 (2024-2028), ổn định tổ chức, kiên định mục tiêu, trên cơ sở nhận định tình hình chung cũng như căn cứ vào tiềm lực nội tại của VPID kết hợp với những những cơ hội, thách thức hiện có, VPID quyết tâm hoàn thành các kế hoạch đặt ra. HĐQT nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội, cam kết sẽ tiếp tục thực thi những mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua, luôn nỗ lực vì quyền lợi của cổ đông, của cán bộ nhân viên công ty và đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội,của đất nước. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc thành công tốt đẹp trong không khí phấn khởi của toàn thể cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội.

   Bài: Đỗ Giáp - Ảnh: Quỳnh Anh

   Bài viết liên quan