CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
  • en vi
  • Tư vấn & báo giá

    Hệ sinh thái khu công nghiệp xanh

    - Với mục tiêu phát triển bền vững, VPID luôn đặt trọng tâm phát triển kinh tế song song với hoạt động bảo vệ môi trường, gắn kết trách nhiệm của Công ty với trách nhiệm xã hội và cộng đồng. Vì vậy VPID luôn hướng tới thu hút khách hàng là các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất điện tử, công nghệ tiên tiến, hiện đại thân thiện với môi trường.

    - Tỷ lệ cây xanh, mặt nước được bố trí, thiết kế hợp lý, đảm bảo đúng quy định, góp phần tạo cảnh quan cho toàn Khu/Cụm công nghiệp góp phần hạn chế tiếng ồn, khống chế bụi khí,…

    - VPID luôn đặt trọng tâm xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ các doanh nghiệp sản suất gắn chặt với công tác bảo vệ môi trường đặc biệt là công tác xử lý nước thải tại các Khu/Cụm công nghiệp của VPID.