CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
 • en vi
 • Tư vấn & báo giá

  CÔNG TY TNHH MTV VPID HÀ NAM

  THÔNG TIN CHUNG

  Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam được thành lập vào tháng 08 năm 2011 do VPID là chủ sở hữu 100% vốn – với mục tiêu quản lý, vận hành KCN Châu Sơn, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam. Trải qua quá trình hoạt động và phát triển, Công ty đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, đem lại nhiều giá trị cao cho toàn hệ thống Công ty, là Chủ đầu tư hạ tầng KCN tiêu biểu, có uy tín tại Tỉnh Hà Nam. Thông tin chi tiết gồm:

  •  Tên giao dịch: Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam
  • Tên viết tắt    : HVPID
  • Tên tiếng anh: VPID HA NAM ONE MEMBER CO.,LTD 
  • Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  •  Số điện thoại: 03516.252.137                Fax: 03516.252.138
  •  Mã số doanh nghiệp: 0700540547 do Sở KHĐT Tỉnh Hà Nam cấp lần thứ hai, ngày 01/10/2020.
  •  Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng).

  CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

  •  Tên chủ sở hữu: Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID)
  •  Mã số doanh nghiệp: 2500 222 004
  •  Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
  •  Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Trung Kiên – Chức vụ: Tổng giám đốc

  NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

  •  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc Chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Đầu tư xây dựng nhà và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, nhà ở; xây dựng nhà xưởng cho thuê)

  CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY

  1. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  •  Ông Trịnh Việt Dũng                      - Chủ tịch HĐTV
  • Ông Lê Tùng Sơn                           - Thành viên
  • Ông Văn Phụng Hà                        - Thành viên
  • Ông Phạm Hữu Ánh                       - Thành viên
  • Ông Phùng Văn Quý                      - Thành viên
  • Bà Nguyễn Ngọc Lan                     - Thành viên

  2. BAN GIÁM ĐỐC

  •  Bà Nguyễn Ngọc Lan                   - Giám đốc